Перелік нормативних документів
за програмами кредитування

Укази Президента України:

 • від 27.03.1998 № 222 «Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі» >>>

 • від 20.12.2000 № 1356 «Про Основні засади розвитку соціальної сфери села» >>>

 • від 15.07.2002 № 640 «Про першочергові заходи щодо підтримки розвитку соціальної сфери села» >>>

Постанови Кабінету Міністрів України:

 • від 22.04.1997 № 376 «Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі» >>>

 • від 03.08.1998 № 1211 «Про затвердження Положення про порядок формування і використання коштів фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі» >>>

 • від 05.10.1998 № 1597 «Про затвердження Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі» >>>

 • від 18.06.2008 № 546 «Питання Міжвідомчої координаційної комісії з питань підтримки індивідуального житлового будівництва на селі» >>>

 • від 06.08.2014 № 385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року» >>>

Наказ Мінагрополітики та Мінфіну від 25.04.2001 № 113/198 «Про затвердження Положення про надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам для придбання у сільській місцевості завершених або незавершених будівництвом індивідуальних житлових будинків» >>>

Розпорядження Кабінету Міністрів України:

 • від 23.09.2015 № 995-р «Про схвалення Концепції розвитку сільських територій» >>>

 • від 16.03.2016 № 161-р «Про схвалення Стратегії подолання бідності» >>>

 • від 19.07.2017 № 489-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції розвитку сільських територій» >>>

Інше

Паспорт бюджетної програми на 2019 рік >>>

Паспорт бюджетної програми на 2018 рік >>>

Регіональна комплексна програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та покращання умов життєзабезпечення сільського населення «Власний дім» на 2017 - 2022 роки >>>

Зміни до Регіональної комплексної програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та покращання умов життєзабезпечення сільського населення «Власний дім» на 2017 - 2022 роки >>>

Регіональна програма модернізації систем теплопостачання Луганської області на 2017-2020 роки >>>

Зміни до Регіональної програми модернізації систем теплопостачання Луганської області на 2017-2020 роки >>>

РЕГІОНАЛЬНІ ПРАВИЛА надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі та покращання умов життєзабезпечення сільського населення >>>

Правила надання кредитів КП «ФОНД ІЖБ» за регіональною програмою «Власний дім» (нова редакція), що були затверджені протоколом наглядової ради КП «ФОНД ІЖБ» 12.05.2017 р., чинні для договорів укладених до 31.10.2018 р. >>>

Правила надання кредитів КП «ФОНД ІЖБ» в рамках Регіональної програми модернізації систем теплопостачання Луганської області на 2017-2020 роки, що були затверджені протоколом наглядової ради КП «ФОНД ІЖБ» 11.04.2018 року, дата набрання чинності 04.06.2018 р., чинні для договорів укладених до 14.11.2018 р. >>>

Додаткові матеріали

Стратегія розвитку села Луганської області на період 2007-2015 років >>>