.

ОФОРМЛЕННЯ КРЕДИТУ

 

Загальні умови

Позичальниками кредитів за рахунок кредитних ресурсів фонду можуть бути громадяни України, які підтвердили свою платоспроможність, постійно проживають (або за умови переселення для постійного проживання) в сільській місцевості та працюють на підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності, в особистих селянських господарствах, що функціонують у сільській місцевості та розташовані у межах району проживання чи суміжних районах, в тому числі громадяни, на яких поширюється дія пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 та абзацу четвертого пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (або члени їх сімей у разі призову таких осіб під час мобілізації і до закінчення проходження військової служби в особливий період), та громадяни України, які перебувають на обліку внутрішньо переміщених осіб.

Право отримання кредиту надається тільки один раз.

Кредит надається на термін до двадцяти років з внесенням плати за користування в розмірі 3% річних і плати за надання та управління кредитом в розмірі 7% річних. Відсотки нараховуються на суму кредиту, що знаходиться в користуванні позичальника.

Позичальник, який має трьох і більше дітей (у тому числі усиновлених та/або таких, що перебувають під його опікою/піклуванням), звільняється від сплати відсотків за користування, надання та управління пільговим кредитом протягом дії кредитного договору починаючи з дати подання копії підтвердних документів (свідоцтва про народження дітей, документів про усиновлення, встановлення опіки чи піклування, посвідчення батьків багатодітної сім’ї).

Відсотки за користування, надання та управління пільговим кредитом також не нараховуються таким позичальникам (за умови звернення їх або повнолітніх членів їх сімей з відповідною заявою):

 • військовослужбовцям, подружжю, в якому чоловік або дружина є військовослужбовцем, що підтверджується копією військового квитка, - з початку і до закінчення особливого періоду;
 • резервістам та військовозобов’язаним, подружжю, в якому чоловік або дружина є резервістом чи військовозобов’язаним, що підтверджується довідкою військового комісаріату або військової частини про перебування на військовій службі, - з моменту призову під час мобілізації і до закінчення проходження військової служби в особливий період.

Кредит надається при умови постійного проживання або переселення на постійне місце проживання в населені пункти, розташовані в сільській місцевості.

Розмір кредиту визначається Фондом, виходячи з платоспроможності позичальника.

Платоспроможність кандидата передбачає, що за умови сплати щомісячного платежу в рахунок погашення кредиту з урахуванням процентів залишок середньомісячного доходу кандидата та повнолітніх членів сім’ї не може бути меншим, ніж прожитковий мінімум, визначений законодавством на відповідний період, з розрахунку на кожного члена сім’ї.

Зобов’язання позичальника за кредитним договором мають забезпечуватися залежно від об’єкта кредитування такими способами:

 • договором поруки, оформленим в установленому порядку;
 • договором про іпотеку будівель, що придбавається або споруджується за рахунок кредиту, а якщо житло будується на земельній ділянці, яка належить позичальнику за правом приватної власності, - також про іпотеку земельної ділянки;
 • договором застави іншого майна та майнових прав.

.

Документи, необхідні для оформлення кредиту

.

 •         будівництво (добудова) житлового будинку або господарських будівель

  Заява на ім'я директора фонду про надання кредиту

  Клопотання органу місцевого самоврядування про надання кредиту

  Довідка про склад сім'ї

  Копія паспорта

  Копія ідентифікаційного коду

  Довідки про доходи всіх повнолітніх членів сім'ї за останні 12 місяців, та/або довідку, видану органом місцевого самоврядування, про ведення особистого селянського господарства

  Інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про наявність або відсутність у власності житла

  Зобов'язання повнолітнього члена сім'ї

  Заява співвласника житла про згоду на надання кредиту

  Проектну документацію або будівельний паспорт

  Державний акт про право власності на земельну ділянку або виписка з рішення органу місцевого самоврядування про виділення земельної ділянки

  Витяг з рішення органу місцевого самоврядування про дозвіл будівництва на виділеній ділянці

  Документи, що підтверджують статус осіб, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (у разі наявності)

  Копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (у разі наявності)

.

 •         придбання житлового будинку

  Заява на ім'я директора фонду про надання кредиту

  Клопотання органу місцевого самоврядування про надання кредиту

  Довідка про склад сім'ї

  Копія паспорта

  Копія ідентифікаційного коду

  Довідки про доходи всіх повнолітніх членів сім'ї за останні 12 місяців, та/або довідку, видану органом місцевого самоврядування, про ведення особистого селянського господарства

  Інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про наявність або відсутність у власності житла

  Зобов'язання повнолітнього члена сім'ї

  Доручення позичальника про перерахування кредитних коштів на рахунок продавця

  Копія паспорта продавця

  Копія ідентифікаційного коду продавця

  Витяг з державного реєстру прав власності на житло, що купується на ім'я продавця

  Державний акт про право власності на земельну ділянку або виписка з рішення органу місцевого самоврядування про виділення земельної ділянки (на ім'я продавця)

  Експертна оцінка житла, що купується

  Документи, що підтверджують статус осіб, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (у разі наявності)

  Копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (у разі наявності)

.

 •         спорудження інженерних мереж (газифікація, водопостачання)

  Заява на ім'я директора фонду про надання кредиту

  Клопотання органу місцевого самоврядування про надання кредиту

  Довідка про склад сім'ї

  Копія паспорта

  Копія ідентифікаційного коду

  Довідки про доходи всіх повнолітніх членів сім'ї за останні 12 місяців, та/або довідку, видану органом місцевого самоврядування, про ведення особистого селянського господарства

  Інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про наявність або відсутність у власності житла

  Зобов'язання повнолітнього члена сім'ї

  Заява співвласника житла про згоду на надання кредиту

  Погоджений проект на спорудження інженерних мереж

  Документи, що підтверджують статус осіб, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (у разі наявності)

  Копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (у разі наявності)

.

 •         придбання сільгосптехніки та обладнання

  Заява на ім'я директора фонду про надання кредиту

  Клопотання органу місцевого самоврядування про надання кредиту

  Довідка про склад сім'ї

  Копія паспорта

  Копія ідентифікаційного коду

  Довідки про доходи всіх повнолітніх членів сім'ї за останні 12 місяців, та/або довідку, видану органом місцевого самоврядування, про ведення особистого селянського господарства

  Зобов'язання повнолітнього члена сім'ї

  Доручення позичальника про перерахування кредитних коштів на рахунок продавця

  Технічна документація на придбану с/г техніку або обладнання

  Копія паспорта продавця

  Копія ідентифікаційного коду продавця

  Договір купівлі-продажу

.

 •         придбання поголів'я худоби та кормів

  Заява на ім'я директора фонду про надання кредиту

  Клопотання органу місцевого самоврядування про надання кредиту

  Довідка про склад сім'ї

  Копія паспорта

  Копія ідентифікаційного коду

  Довідки про доходи всіх повнолітніх членів сім'ї за останні 12 місяців, та/або довідку, видану органом місцевого самоврядування, про ведення особистого селянського господарства

  Зобов'язання повнолітнього члена сім'ї

  Копії паспортів на поголів'я ВРХ, що буде придбане

  Акт обстеження поголів'я

  Доручення позичальника про перерахування кредитних коштів на рахунок продавця

  Копія паспорта продавця

  Копія ідентифікаційного коду продавця

  Договір купівлі-продажу

.

.


© 2008 , Луганский областной Фонд ИЖС, Все права защищены