КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 5 жовтня 1998 р. N 1597

Київ

Про затвердження Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Кабінету Міністрів України
 від 14 лютого 2001 року N 145,
 від 25 жовтня 2002 року N 1588,
 від 17 липня 2003 року N 1091,
 від 15 грудня 2005 року N 1196,
 від 18 червня 2008 року N 560

На виконання статті 1 Указу Президента України від 27 березня 1998 р. N 222 "Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Правила надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі (додається).

2. Міністерству економіки, Міністерству фінансів, Міністерству юстиції, Міністерству аграрної політики, Міністерству регіонального розвитку та будівництва, Державній податковій адміністрації подавати фондам підтримки індивідуального житлового будівництва на селі методичну допомогу в запровадженні Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 18.06.2008 р. N 560)

 

 

Прем'єр-міністр України

В. ПУСТОВОЙТЕНКО


Інд. 34

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 жовтня 1998 р. N 1597


ПРАВИЛА
надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі

(У тексті Правил слово "Мінагропром" в усіх відмінках замінено словом "Мінагрополітики" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2001 року N 145)


1. Ці Правила визначають відповідно до Указу Президента України від 27 березня 1998 р. N 222 "Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі" умови і порядок надання фондами підтримки індивідуального житлового будівництва на селі (далі - фонди) пільгових довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі на виконання регіональних програм "Власний дім" і є основою для розроблення відповідних регіональних правил з урахуванням місцевих умов.

I. Загальні положення

2. Терміни, що вживаються у цих Правилах, мають таке значення:

кредит - сума коштів або матеріальні ресурси у грошовому виразі, що надаються індивідуальним забудовникам за рахунок кредитних ресурсів фондів для фінансування спорудження житлових будинків з надвірними підсобними приміщеннями та добудови незавершених житлових будинків, спорудження інженерних мереж, підключення їх до існуючих комунікацій, а також придбання незавершеного будівництвом та готового житла за експертною оцінкою з проведенням його добудови та реконструкції відповідно до Положення, затвердженого Мінагрополітики і Мінфіном та зареєстрованого Мін'юстом (далі - індивідуальне житло);

(абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 14.02.2001 р. N 145,
 від 18.06.2008 р. N 560)

кошти на обслуговування кредиту - частина коштів з перерахованих на рахунки фондів для кредитування індивідуальних сільських забудовників, що спрямовується на витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням кредиту банківськими установами, та на витрати, пов'язані з утриманням фондів;

(пункт 2 доповнено абзацом третім згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.02.2001 р. N 145,
 у зв'язку з цим абзаци третій і четвертий вважати
 абзацами четвертим і п'ятим)

кредитна угода - угода, укладена відповідно до цих Правил між фондом та індивідуальним забудовником (позичальником), яка визначає умови надання кредиту позичальникові, погашення позичальником заборгованості за кредит та внесення плати за користування ним;

відділення фонду - представник фонду або його структурний підрозділ, якому фонд делегує частину своїх повноважень і прав у відносинах з юридичними і фізичними особами у процесі формування та використання кредитних ресурсів фонду.

3. Кредитування фондами будівництва житла на селі є прямим, адресним (цільовим), зворотним і здійснюється у межах наявних кредитних ресурсів фондів.

4. Позичальниками кредитів за рахунок кредитних ресурсів фондів можуть бути громадяни України, які постійно проживають, будують індивідуальне житло в сільській місцевості і працюють в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях сільського господарства, інших господарських формуваннях, що функціонують у сільській місцевості, соціальній сфері села, а також на підприємствах, в установах та організаціях переробних і обслуговуючих галузей агропромислового комплексу, навчальних закладах, закладах культури та охорони здоров'я, розташованих у межах району (далі - індивідуальні забудовники). 

(абзац перший пункту 4 в редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. N 1091)

Право одержання кредиту відповідно до цих Правил надається індивідуальному забудовникові тільки один раз.

Визначені у цих Правилах умови надання кредиту не поширюються на громадян України, які отримали на будівництво індивідуального житла позики, в тому числі банківські кредити, з пільгами за рахунок коштів бюджетів відповідно до інших нормативно-правових актів.

5. Фондами може здійснюватися страхування коштів кредитів відповідно до законодавства.

II. Умови надання кредиту індивідуальним забудовникам

6. Кредит індивідуальному забудовнику надається на термін до 20 років, а молодим сім'ям (подружжя, в якому вік чоловіка та дружини не перевищує 35 років) або неповним сім'ям (мати (батько) віком до 35 років) - до 30 років з внесенням за користування ним плати у розмірі трьох відсотків річних.

(абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 15.12.2005 р. N 1196)

Позичальник, який на дату укладення кредитної угоди має трьох і більше неповнолітніх дітей, звільняється від сплати відсотків за користування кредитом.

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.02.2001 р. N 145)

7. Кредит індивідуальному забудовнику надається за умови постійного його проживання або переселення на постійне місце проживання у сільську місцевість, а також підтвердження ним своєї платоспроможності.

8. Індивідуальні забудовники, яким надаватиметься кредит, визначаються фондами за поданням їх відділень на підставі відповідних списків, затверджених органами місцевого самоврядування.

У першочерговому порядку кредит надається індивідуальним забудовникам для завершення раніше розпочатого будівництва індивідуального житла.

9. Сума кредиту визначається фондом з урахуванням платоспроможності позичальника і не може перевищувати кошторисної вартості індивідуального житлового будинку та надвірних підсобних приміщень і граничного розміру кредиту у сумі п'ятдесят тисяч гривень для добудови будинку і сто тисяч гривень для спорудження нового житлового будинку.

(абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 15.12.2005 р. N 1196)

Сума кредиту може змінюватися відповідно до змін вартості будівництва, що виникли за період будівництва. У зв'язку з цим виконуються додаткові розрахунки та в установленому порядку вносяться зміни до кредитної угоди.

III. Порядок оформлення і видачі кредиту

10. Надання кредиту здійснюється на підставі кредитної угоди, що укладається після підтвердження права позичальника на його одержання та визначення суми кредиту.

11. Для підтвердження права на одержання кредиту та визначення його суми індивідуальний забудовник подає до фонду такі документи:

заяву на ім'я керівника виконавчого органу фонду про надання кредиту;

клопотання органу місцевого самоврядування про надання кредиту;

паспорт громадянина України (для перевірки особи);

довідку про склад сім'ї (форма N 3);

документи, необхідні для визначення платоспроможності позичальника (довідку з місця роботи позичальника і членів його сім'ї із зазначенням доходу, одержаного за попередні 12 місяців, тощо);

довідку, видану бюро технічної інвентаризації про наявність (або відсутність) приватного житла;

витяг з рішення органу місцевого самоврядування про відведення земельної ділянки та надання дозволу на забудову;

проектно-кошторисну документацію на спорудження або добудову житлового будинку з надвірними підсобними приміщеннями, погоджену з районним архітектором, вартість виготовлення якої за згодою позичальника може входити до суми кредиту;

довідку органу місцевого самоврядування про наявність (відсутність) земельної ділянки (паю), її розмір.

(пункт 11 доповнено абзацом десятим згідно з постановою
  Кабінету Міністрів України від 14.02.2001 р. N 145)

12. Рішення про надання або про відмову у наданні індивідуальному забудовникові кредиту приймає виконавчий орган фонду на підставі поданих відповідно до пункту 11 цих Правил документів у термін не пізніше 30 днів з дати реєстрації заяви забудовника.

У разі прийняття рішення про відмову у наданні кредиту виконавчий орган або відділення фонду в місячний термін у письмовій формі повідомляє про це індивідуального забудовника з обгрунтуванням причин відмови.

Позитивне рішення виконавчого органу фонду є підставою для укладення з індивідуальним забудовником кредитної угоди.

13. Кредитна угода укладається відповідно до законодавства з урахуванням вимог цих Правил.

Зміни та доповнення до кредитної угоди оформляються додатковою угодою і є невід'ємною частиною кредитної угоди.

14. Зобов'язання позичальника за кредитною угодою мають забезпечуватися такими способами:

договором поруки, за яким поручителем може бути підприємство, установа або організація, що є місцем роботи позичальника, або нотаріально посвідчене поручительство одного чи кількох громадян;

договором про іпотеку будівель, що споруджуються за рахунок кредиту, а у разі коли житло будується на земельній ділянці, яка належить позичальнику за правом приватної власності, - також про іпотеку земельної ділянки;

договором застави іншого майна та майнових прав.

(пункт 14 доповнено абзацом четвертим згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.02.2001 р. N 145)

15. Кредитна угода укладається на всю суму кредиту, яка видається частинами, поетапно (чотири етапи) згідно з графіком будівництва:

перший етап - земляні роботи, спорудження фундаменту та цокольної частини будинку (з перекриттям), гідроізоляційні роботи;

другий етап - спорудження поверхів будівлі, придбання та встановлення віконних і дверних блоків, спорудження даху, покрівлі;

третій етап - внутрішні опоряджувальні роботи, облаштування внутрішніх систем інженерного забезпечення, спорудження господарських будівель;

четвертий етап - зовнішні опоряджувальні роботи, зовнішні інженерні мережі, спорудження під'їздів та підходів.

За згодою сторін кредитної угоди графік будівництва може бути змінений.

Графік будівництва з визначеними термінами виконання етапів є складовою кредитної угоди.

16. Кредит може надаватися позичальникові матеріальними ресурсами, необхідними для житлового будівництва, або коштами у безготівковій формі залежно від умов кредитної угоди.

Абзац другий пункту 16 виключено

(пункт 16 доповнено абзацом другим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 25.10.2002 р. N 1588,
абзац другий пункту 16 виключено згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 15.12.2005 р. N 1196)

17. Видача кредиту здійснюється в міру виконання робіт згідно з актами про завершені етапи будівництва, складеними позичальником, підрядною організацією та відділенням фонду, а у разі виконання робіт власними силами позичальника - позичальником і відділенням фонду.

Під час видачі кожної частини кредиту переоформляється попереднє строкове зобов'язання позичальника за його підписом та вносяться зміни до графіка.

Позичальник може одержати кошти авансом у безготівковій формі на придбання будівельних матеріалів, конструкцій, обладнання в розмірі до 25 відсотків суми кредиту, якщо це обумовлюється кредитною угодою.

18. Термін використання кредиту обумовлюється у кредитній угоді і не повинен перевищувати двох років з дня одержання першої його частини.

19. Оформлення, облік і контроль за здійсненням операцій з надання кредитів ведеться згідно із законодавством.

IV. Умови погашення кредиту та внесення інших платежів, які мають передбачатися у кредитних угодах

20. Погашення кредиту та внесення плати за користування ним розпочинається позичальником через два місяці після завершення терміну використання кредиту, встановленого в пункті 18 цих Правил.

21. Погашення кредиту та внесення плати за користування ним може проводитися коштами та/або частково чи повністю сільськогосподарською продукцією власного виробництва за цінами та на умовах, визначених кредитною угодою, рівними частинами щоквартально, до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом, або до 30 листопада поточного року. Погашення позики в останній рік повинно бути проведено до закінчення терміну кінцевого погашення кредиту.

За еквівалент розрахунків при визначенні обсягу коштів або сільськогосподарської продукції, що підлягають сплаті в рахунок погашення кредиту та відсотків за користування ним, береться 1 кг живої маси великої рогатої худоби за орієнтовними цінами на час укладення кредитної угоди з уточненням у подальшому на час видачі та погашення кожної частини кредиту.

(пункт 21 доповнено абзацом другим згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.02.2001 р. N 145)

Рівень орієнтовних цін на сільськогосподарську продукцію визначається фондами згідно з ціновою інформацією Ради міністрів Автономної Республіки Крим та облдержадміністрацій на час укладення кредитних угод.

(пункт 21 доповнено абзацом третім згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.02.2001 р. N 145)

22. За бажанням позичальника може передбачатися дострокове погашення кредиту та/або внесення плати за користування ним. Фонди, в тому числі їх відділення, не мають права чинити перешкод позичальникам у реалізації цього права.

Забудовник може щороку вносити плату за користування кредитом починаючи з першого року його одержання, якщо це обумовлено кредитною угодою.

(пункт 22 доповнено абзацом другим згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.02.2001 р. N 145)

23. У разі порушення умов кредитних угод, в тому числі у разі використання кредиту не за призначенням, фонди мають право вимагати дострокового погашення кредиту та дострокового внесення позичальниками інших платежів, передбачених цими угодами. За прострочення платежу нараховується пеня з розрахунку подвійної річної облікової ставки Національного банку України, що діє на день виникнення боргу.

(пункт 23 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 15.12.2005 р. N 1196)

24. Оформлення, облік і контроль за здійсненням операцій з погашення кредитів ведеться згідно із законодавством.

25. Факт повного виконання позичальником фінансових зобов'язань за кредитною угодою оформляється відповідним актом сторін кредитної угоди.

26. У разі невиконання позичальником умов кредитної угоди фонд відповідно до законодавства здійснює заходи щодо стягнення заборгованості та інші дії, передбачені умовами кредитної угоди.

V. Контроль за цільовим використанням коштів кредиту

27. У разі подання позичальником недостовірних даних у документах для отримання кредиту, передбачених цими Правилами, до нього застосовуються санкції, передбачені законодавством.

28. Позичальники повинні надавати представникам фондів безперешкодну можливість для огляду споруджуваних житлових будинків з надвірними підсобними приміщеннями і перевірки документів, які підтверджують фактичні витрати та цільове використання кредиту, а також актів приймальних комісій або виданих бюро технічної інвентаризації довідок про реєстрацію будов із зазначенням їх оцінної вартості або виправдних документів (рахунки, квитанції, чеки торгівельних організацій тощо).

Перевірка освоєння та цільового використання кредиту оформляється актом, який підписується працівником фонду та позичальником.

29. Мінфін і місцеві фінансові органи здійснюють контроль за дотриманням фондами вимог законодавства під час видачі, обслуговування та погашення кредиту.

30. Посадові особи, які допустили порушення умов цих Правил, несуть відповідальність згідно із законодавством.

VI. Визначення обсягів бюджетних коштів для надання кредитів індивідуальним забудовникам на селі та їх розподіл

31. Під час складання проектів державного та місцевих бюджетів фонди визначають потребу у коштах для пільгового кредитування індивідуального житлового будівництва на селі.

Пропозиції фондів щодо обсягу коштів, необхідних для цього виду кредитування у державному бюджеті, в установленому порядку подаються Мінагрополітики, а стосовно місцевих бюджетів - Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним та Севастопольській міській державним адміністраціям.

32. Узагальнені дані щодо обсягу коштів, необхідних для пільгового кредитування індивідуального житлового будівництва на селі у державному бюджеті, з пропозиціями про їх розподіл між Автономною Республікою Крим, областями і м. Севастополем та з відповідними розрахунками Мінагрополітики подає Мінфіну та Мінекономіки.

33. Мінфін, Мінекономіки під час складання проекту державного бюджету на основі розрахунків, поданих Мінагрополітики, передбачають обсяги кредитування індивідуального житлового будівництва на селі (програма "Власний дім") з виділенням їх у бюджетній класифікації окремим рядком.

34. Мінагрополітики за погодженням з Мінфіном, Мінрегіонбудом та Міжвідомчою координаційною комісією з питань підтримки індивідуального житлового будівництва на селі здійснює протягом п'яти робочих днів розподіл коштів загального фонду державного бюджету, передбачених за програмою "Державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників", між регіонами:

60 відсотків обсягу - пропорційно до фактичних обсягів видатків місцевих бюджетів та інших джерел для надання пільгових кредитів індивідуальним сільським забудовникам;

30 відсотків обсягу - пропорційно до чисельності сільського населення регіону;

10 відсотків обсягу - з урахуванням ефективності використання бюджетних коштів за відповідними критеріями (обсяги повернутих кредитів, введеного в експлуатацію житла, вартість одиниці житла).

Кошти спеціального фонду державного бюджету розподіляються між регіонами в межах фактичного обсягу повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників у регіонах.

Кошти, передбачені у державному бюджеті для кредитування індивідуального житлового будівництва на селі, перераховуються за розподілом Мінагрополітики як головного їх розпорядника на реєстраційні рахунки, відкриті фондам у територіальних органах Державного казначейства як одержувачам таких коштів, відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками, затвердженого Державним казначейством. Кошти з інших джерел фінансування перераховуються безпосередньо на рахунки фондів у встановленому порядку.

Мінагрополітики за погодженням з Мінфіном, Мінрегіонбудом та Міжвідомчою координаційною комісією з питань підтримки індивідуального житлового будівництва на селі може здійснювати перерозподіл коштів загального фонду державного бюджету між регіонами пропорційно до потреби, визначеної у пропозиціях Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних та Севастопольської міської держадміністрацій щодо зменшення обсягів бюджетних коштів у разі неможливості їх використання або необхідності збільшення обсягів у межах річного ліміту асигнувань.

(пункт 34 в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 14.02.2001 р. N 145,
 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 25.10.2002 р. N 1588,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 18.06.2008 р. N 560)

35. Складення та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

(пункт 35 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 18.06.2008 р. N 560)

36. Сформовані за рахунок бюджетних джерел кошти фондів, які не використано у звітному бюджетному році, вилученню не підлягають і використовуються за призначенням у наступному році.

37. Кошти, які надходять від погашення кредитів, наданих позичальникам за рахунок державного бюджету, зараховуються на відповідні реєстраційні рахунки, відкриті в територіальних органах Державного казначейства, з подальшим спрямуванням на кредитування індивідуального житлового будівництва на селі. 

(Правила доповнено пунктом 37 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.02.2001 р. N 145,
пункт 37 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 25.10.2002 р. N 1588)

38. Витрати фондів для надання фінансової підтримки індивідуальним забудовникам та за іншими напрямами діяльності, передбаченими пунктом 7 Положення про порядок формування і використання коштів фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 р. N 1211, фінансуються відповідно до затверджених облдержадміністраціями кошторисів за рахунок коштів, одержаних фондами від проведення кредитування індивідуальних сільських забудовників, включаючи кошти, що надходять від сплати відсотків за користування кредитами за рахунок державного бюджету, та за рахунок інших джерел фінансування, крім асигнувань коштів по державному бюджету.

(Правила доповнено пунктом 38 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.02.2001 р. N 145,
пункт 38 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 25.10.2002 р. N 1588)

____________